Đường huyết buổi sáng và chỉ số HbA1c cao cần phải làm sao?

Đường huyết buổi sáng và chỉ số HbA1c cao cần phải làm sao?

Xin chào bác sỹ, tôi bị đái tháo đường type 2 đã 5 năm nay. Hiện đường huyết buổi sáng khi chưa ăn gì của tôi là 9,9 mmol/L; Chỉ số HbA1c là 7,6%. Bác sỹ có nói chỉ số này khá cao, vậy tôi phải làm sao để giảm đường huyết? (Trần T. T., Lạng Sơn)