Thanh Hoá: Hỗ trợ kinh phí phổ biến kiến thức cho người Khơ Mú

.

 

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành Quyết định số 2130/QĐ-UBND về việc phê duyệt tổng kinh phí thực hiện là 14 tỷ đồng gồm: kinh phí tập huấn, phổ biến kiến thức cho người Khơ Mú, kinh phí giải quyết đất ở cho hộ nghèo và kinh phí đầu tư các công trình giao thông và nhà văn hóa thôn, bản năm 2018.

 

Thanh Hoá: Hỗ trợ kinh phí phổ biến kiến thức cho người Khơ Mú - Ảnh 1Người Khơ Mú sẽ được tập huấn, nâng cao kiến thức (Ảnh minh hoạ)

UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu Sở Tài chính thông báo bổ sung dự toán ngân sách cho Ban Dân tộc kinh phí tập huấn, phổ biến kiến thức cho người Khơ Mú, cũng như bổ sung mục tiêu năm 2018 cho UBND huyện Ngọc Lặc để thực hiện hỗ trợ cho các hộ dân.

Ban Dân tộc tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức cho người Khơ Mú đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định; quản lý sử dụng nguồn kinh phí được giao đúng mục đích, đối tượng, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn kinh phí này. Đồng thời, UBND huyện Ngọc Lặc tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo đúng quy định.

MINH HOÀNG

Nguồn: baodansinh.vn